Event Marketing คืออะไร

Event Marketing คืออะไร
[ultimate_spacer height=”30″]

Event Marketing คืออะไร

Event Marketing คืออะไร

Event Marketing คืออะไร Event Marketing คือ การทำการตลาดเชิงกิจกรรม หรือ การสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรม ถือว่าเป็นอีกเครื่องมือทางการตลาดที่นับว่าเป็นการตลาดแบบเชิงรุก โดยอาศัยการผลักสินค้า และบริการเข้าไปถึงตัวกลุ่มเป้าหมาย ผ่านการทำกิจกรรม เช่น การสัมมนา หรือแม้จนกระทั่งการจัดแสดงสินค้าตามงานต่าง ๆ ในทุกเทศกาล ถ้าเราจะเริ่มวางแผนลงมือทำการตลาดแนวนี้ จะต้องมีความเข้าใจหลักของวิธีการนี้ Event Marketing จะสำเร็จได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้

1. กิจกรรมที่เลือกเข้าร่วมในการจัด Event Marketing จะต้องมีความสอดคล้อง และตรงกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอ

รับออกแบบบูธ Event รับจัด Event จัดงานEvent Mockup001

2. การจัด Event Marketing ของคุณต้องมีความชัดเจนในการนำเสนอแบรนด์จะต้องชัดเจน ไม่หลบอยู่ตามมุมของกิจกรรม เพื่อสร้างความตราตึง และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้

รับออกแบบบูธ Event รับจัด Event จัดงานEvent Mockup001

3. การประชาสัมพันธ์งาน Event Marketing ของคุณต้องมีความชัดเจน และกระจายถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วถึง และควรมีสื่อประชาสัมพันธ์ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ตาม Social ต่าง ๆ

รับออกแบบบูธ Event รับจัด Event จัดงานEvent Mockup001

4. รูปแบบของกิจกรรม Event Marketing ไม่ควรมีการนำเสนอเพียงฝ่ายเดียว การกระตุ้น และการตอบสนอง ระหว่างผู้จัดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลยืนอยู่ประจำบูธกิจกรรม

รับออกแบบบูธ Event รับจัด Event จัดงานEvent Mockup001

5. ควรมีการตั้งเป้าหมาย และคาดหวังไว้ในการจัด Event Marketing ถ้าหากเป็นงานที่เน้นการขาย ก็ควรสร้างเป้าของยอดขายนั้น ถ้าหากเป็นเพียงกิจกรรมที่ต้องการนำเสนอ ก็ควรตั้งเป้าหมายของผู้ร่วมงานไว้ ว่าจะมีผู้เขามาร่วมงานเท่าไหร่ เพื่อวิเคราะห์ และประเมินผล

เมื่อโลกของเราล้ำหน้าไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากมาย การที่ผู้รับจัดEvent สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่าให้กับงานEvent ก็จะสามารถเรียกร้องความสนใจจากแขกที่มาร่วมงานได้ ทั้งยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานได้ด้วย

สำหรับใครที่กำลังมองหาบริษัทรับจัดEvent มืออาชีพ บริษัทเก็ดดีไซน์รับจัดบูธแสดงสินค้า ผลิตบูธแสดงสินค้า ติดตั้งบูธแสดงสินค้า รื้อถอนบูธแสดงสินค้า สนใจให้เก็ดดีไซน์ ออกแบบบูธ ออกแบบบูธแสดงสินค้า ออกแบบบูธเปิดตัวสินค้า หรือออกแบบบูธในกิจกรรมต่าง ๆ โทรเลย 089-205-8390, 065-453-9514