ประโยชน์ของการจัดบูธแสดงสินค้า

ประโยชน์ของการจัดบูธแสดงสินค้า
[ultimate_spacer height=”40″ height_on_tabs=”30″ height_on_tabs_portrait=”30″ height_on_mob_landscape=”30″ height_on_mob=”20″]

ประโยชน์ของการจัดบูธสินค้า

ประโยชน์ของการจัด บูธเปิดตัวสินค้า

การออกบูธเปิดตัวสินค้าถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้ประกอบการธุรกิจหลายท่านอาจเคยผ่านและมีประสบการณ์บ้างไม่มากก็น้อย เพราะในปัจจุบันการออกบูธเปิดตัวสินค้าก็เป็นการตลาดอย่างหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังมีกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค เพราะสามารถทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงตัวของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้นได้ง่ายขึ้น และยังทำให้ผู้บริโภคจดจำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้น ๆ ได้อีกด้วย

– การออกบูธเปิดตัวสินค้าหรือบริการถือเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ผลคือสาระสำคัญของสารต้องถูกส่งผ่านไปยังผู้รับสารเป็นจำนวนมาก

 

– การออกบูธเปิดตัวสินค้าและบริการจัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้าขายสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจมาก เพราะแม้ว่าช่วงระยะเวลาในการจัดงานจะน้อยและไม่ใช่ช่องทางการขายสินค้าหรือบริการที่มั่นคงถาวร

 

– การออกบูธเปิดตัวสินค้าและบริการถือเป็นโอกาสทองในการแสดงศักยภาพสินค้า บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ อีกด้วย

 

– การออกบูธเปิดตัวสินค้าและบริการนอกจากจะได้พบลูกค้ารายย่อยแล้ว ยังมีโอกาสพบคู่ค้าทางธรุธกิจอีกด้วย

 

– การออกบูธเปิดตัวสินค้าและบริการมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้ประกอบการสามารถรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ และสามารถแนะนำสินค้าและบริการกลับคืนสู่ทั้งลูกค้าและคู่ค้าอีกด้วย

 

– การออกบูธเปิดตัวสินค้าและบริการนอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการได้พบกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว ยังถือเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้พบกับคู่แข่งด้วย

 

– แม้ผู้ประกอบการจะไม่มีสินค้าหรือบริการไปออกบูธแสดงสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียว แต่ผู้ประกอบการก็ควรต้องไปออกบูธที่งานเพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าผู้บริโภค

รับจัด event รับจัดบูธแสดงสินค้า
[ultimate_spacer height=”40″ height_on_tabs=”30″ height_on_tabs_portrait=”20″ height_on_mob_landscape=”20″ height_on_mob=”20″]

  926/136 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย

 

     อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

 

  Email. Geddesign.design@gmail.com

 

  โทร : 034-422-613 

 

  โทร : 089-205-8390 (แตม)

 

  โทร : 083-088-0624 (ป็อป) 

 

  โทร : 089-798-1799 (บี้)

[ultimate_spacer height=”40″ height_on_tabs=”30″ height_on_tabs_portrait=”20″ height_on_mob_landscape=”20″ height_on_mob=”20″]