LD Graphic Media

[ultimate_spacer height=”30″]
[ultimate_spacer height=”30″]
[ultimate_spacer height=”30″]
[ultimate_spacer height=”10″]
[ultimate_spacer height=”10″]
รับจัด Event รับจัดบูธแสดงสินค้า บูธเปิดตัวสินค้ารับจัดงาน Organizer
[ultimate_spacer height=”30″]
[ultimate_spacer height=”10″]

Graphic Media

 

 

 

Graphic Media คือ การออกแบบเพื่อใช้ในการสื่อสาร โดยมีองค์ประกอบของภาพและตัวอักษร และที่สำคัญผู้ออกแบบต้องมีทักษะ ทฤษฎีและหลักการ ทางบริษัท Geddesign เราเชี่ยวชาญและชำนาญ ด้วยประสบการณ์ด้านงานออกแบบ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี

 

เพราะ … งานออกแบบ คือ ส่วนหนึ่งของการนำเสนอภาพลักษณ์และความเป็นตัวตนของลูกค้า

 

เพราะ … งานออกแบบ คือ ส่วนหนึ่งของการนำเสนอบรรยากาศ ความรู้สึก และอารมณ์ร่วมของผู้ชมงาน

 

เพราะ … นั้น คือ สิ่งสำคัญ เราสร้างสิ่งที่มีในจินตนาการ เราสร้างสิ่งที่คุณต้องการ เราสร้างสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้

[ultimate_spacer height=”10″]
[ultimate_spacer height=”10″]
รับจัดงาน-event-รับจัดบูธแสดงสินค้า-บูธเปิดตัวสินค้า-รับจัดงาน-organizer
[ultimate_spacer height=”10″]
[ultimate_spacer height=”10″]
[ultimate_spacer height=”10″]
รับจัด Event รับจัดบูธแสดงสินค้า บูธเปิดตัวสินค้ารับจัดงาน Organizer
รับจัด Event รับจัดบูธแสดงสินค้า บูธเปิดตัวสินค้ารับจัดงาน Organizer
[ultimate_spacer height=”10″]
รับจัด Event รับจัดบูธแสดงสินค้า บูธเปิดตัวสินค้ารับจัดงาน Organizer
รับจัด Event รับจัดบูธแสดงสินค้า บูธเปิดตัวสินค้ารับจัดงาน Organizer
[ultimate_spacer height=”10″]
[ultimate_spacer height=”10″]

ทาง Geddesign ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจให้เรามีส่วนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน Event งานแสดงสินค้า งานเปิดตัวสินค้า งานจัดเวทีในงานเลี้ยงต่าง ๆ 

[ultimate_spacer height=”10″]
[ultimate_spacer height=”10″]
[ultimate_spacer height=”30″]
รับจัด event รับจัดบูธแสดงสินค้า
[ultimate_spacer height=”40″ height_on_tabs=”30″ height_on_tabs_portrait=”20″ height_on_mob_landscape=”20″ height_on_mob=”20″]

  926/136 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย

 

     อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

 

  Email. Geddesign.design@gmail.com

 

  โทร : 034-422-613 

 

  โทร : 089-205-8390 (แตม)

 

  โทร : 083-088-0624 (ป็อป) 

 

  โทร : 089-798-1799 (บี้)

[ultimate_spacer height=”40″ height_on_tabs=”30″ height_on_tabs_portrait=”20″ height_on_mob_landscape=”20″ height_on_mob=”20″]
[ultimate_spacer height=”30″]