เตรียมความพร้อมออกบูธ งานสถาปนิก 63

สถาปนิก 63
[ultimate_spacer height=”40″]

เตรียมความพร้อมออกบูธ งานสถาปนิก 63

งานสถาปนิก 63

เตรียมความพร้อมออกบูธ งานสถาปนิก 63 งานสถาปนิก เป็นงานนิทรรศการผลงานสถาปนิก สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ (ASA MEMBER)

 

​“ Refocus Heritage: มองเก่า ให้ใหม่ ” ในอดีตที่ผ่านมา สังคมของเราได้ให้การยอมรับถึงคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันตกทอดสืบเนื่องมาจากอดีต ซึ่งรวมเรียกว่า โบราณสถาน โบราณวัตถุ คำเรียกนี้มักทำให้เรานึกถึงเพียงความเก่าแก่ที่ใช้อายุสมัยมาเป็นเครื่องกำหนดคุณค่า หากแต่สาระสำคัญที่แท้จริงในคุณค่า อันเกิดจากความตั้งใจในการรังสรรค์ผลงานขึ้นมาสำหรับการใช้สอยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีต และเราได้ร่วมกันเห็นถึงคุณค่านั้นที่คู่ควรต่อการรักษาไว้ เพื่อส่งต่อผลงานเหล่านั้นจากรุ่นของเราไปสู่คนในรุ่นต่อไป และนั่นก็คือความหมายของคำว่า Heritage  หรือ มรดก

1. การยื่นเสนอผลงานสถาปนิก (ในนามบุคคลหรือบริษัท)

งานนิทรรศการผลงานสถาปนิก ’63 Refocus Heritage: มองเก่า ให้ใหม่ จะนำเสนอผลงานการออกแบบที่เกี่ยวเนื่องกับมรดกทางสถาปัตยกรรม ใน 3 ลักษณะ ได้แก่

1) การบูรณะอาคารเก่า

2) การปรับใช้ประโยชน์อาคารเก่า รวมถึงการสร้างอาคารใหม่ที่ต่อเนื่องหรืออยู่ในบริบทเดียวกันกับอาคารเก่า

3) การออกแบบอาคารใหม่ โดยมีแรงบันดาลใจหรือแนวความคิดจากมรดกทางสถาปัตยกรรม

2. รูปแบบพื้นที่จัดแสดงผลงาน​

ในส่วนของผลงานที่สมาชิกจะนำมาจัดแสดงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ส่วนงานออกแบบ

เสนองานโดยไม่จำกัดรูปแบบและสื่อในการนำเสนอ แต่จะต้องจัดแสดงอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น สมาคมฯจะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการแสดงงานเป็นโครงสร้างขนาด กว้าง 1.20 x ยาว 1.20 เมตร x สูง 0.60 เมตร  โดยผลงานของสมาชิกจะติดตั้งอยู่บนโครงสร้างนี้ ในระดับความสูงไม่เกิน 1.00 เมตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) ในกรณีที่สมาชิกต้องการใช้ระบบไฟสำหรับจอ LCD หรือ Model กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อการจัดเตรียมพื้นที่ ทั้งนี้ผลงานที่นำมาจัดแสดง ต้องเป็นผลงานเดียวกับที่ส่งเข้าคัดเลือกและได้รับการพิจารณาให้ร่วมแสดงผลงานแล้วเท่านั้น

2.2 ส่วนคำอธิบายผลงานหรือข้อมูลบริษัท

อาจทำเป็น QR Code แผนภาพ หรือข้อมูลตัวอักษร ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้โดยมีขนาดไม่เกิน 30 x 30 เซนติเมตร

3. การคัดเลือกผลงาน

3.1 พิจารณาจากผลงานของสมาชิกสมาคมฯ ที่นำเสนอแนวความคิดของโครงการที่มีประเด็น ที่น่าสนใจ และมีความสอดคล้องกับแนวความคิดหลักของงาน Refocus Heritage: มองเก่า ให้ใหม่

4. การจัดส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก

4.1 จัดส่งข้อมูลของผลงานที่จะนำมาจัดแสดง ได้ที่ อีเมล info.asamember2020@gmail.com

4.2 Upload ผลงานเป็น File *zip โดยตั้งชื่อด้วย ID Project  ในไฟล์ประกอบด้วยข้อมูลสรุปโครงการ แสดงผลงานที่ออกแบบให้เห็นภาพชัดเจน แสดงคำอธิบายผลงานแผนภาพรายละเอียดวัสดุ รวมถึงแผนภาพ แนวความคิดและวิธีการ (ไม่จำกัดสื่อ) รูปผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล ขนาด 1920 x 1080 pixel จำนวนไม่เกิน 5 รูป

4.3 คณะกรรมการแจ้งผลการคัดเลือกให้ได้ทราบตามกำหนดการ

5. กำหนดการ

1. จัดส่งใบตอบรับลงทะเบียนเข้าร่วมคัดเลือกผลงาน ภายในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563

2. วันสุดท้ายของการส่งผลงานเพื่อร่วมคัดเลือก ภายในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563

3. แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน ภายในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

4. ติดตั้งผลงาน วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

5. จัดแสดงผลงาน วันอังคารที่ 28 เมษายน – วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 อิมแพค เมืองทองธานี

6. เก็บผลงาน วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความกรุณาตรวจสอบสถานะความเป็น สมาชิกของสมาคมฯ  และขอให้สมาชิกแสดงชื่อผลงานในตรงกับประเภทของสมาชิกภาพ ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้แสดงผลงานปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือ เพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าร่วมแสดงผลงานตามความเหมาะสมสำหรับผู้สนใจต่ออายุสมาชิก หรือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ประเภทต่างๆ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asa.or.th  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายทะเบียน โทร.02-319-6555 ต่อ113

6. รูปแบบพื้นที่จัดแสดงผลงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.asaexpo.org/asamember2020?

< บทความที่เกี่ยวข้อง >

1. แผงโครงสร้าง Top Plaswood 3 ด้าน

2. ติดงานพิมพ์ Indoor Sticker ความละเอียดสูง 3 ด้าน

3. Counter โครงสร้างไม้ทำสีมีช่องเก็บของ

4. ฟรีค่าจัดทำ Artwork

5. ราคา 35,000

Promotion บูธ 3x3

1. แผงโครงสร้าง Top Plaswood

2. ติดงานพิมพ์ Indoor Sticker ความละเอียดสูง

3. โครงสร้างหลังคา ทาสี + ไฟดาวไลท์

4. Counter ตัว L โครงสร้างไม้ทำสี มีช่องเก็บของ

5. ฟรีค่าจัดทำ Artwork

6. ราคา 35,000

สนใจให้เราช่วยคุณออกแบบ ผลิต ติดตั้ง บูธขนาด 3×3 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089-205-8390