จัดบูธในงาน Event อย่างไรให้ประหยัด

จัดบูธในงาน Event อย่างไรให้ประหยัด
[ultimate_spacer height=”40″]
จัดบูธในงาน Event อย่างไรให้ประหยัด

จัดบูธในงาน Event อย่างไรให้ประหยัด การจัดบูธภายในงาน Event ก็จะมีทั้งบูธที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตามขนาดของพื้นที่ถายในงานจัดเตรียมไว้ให้ และในการจัดบูธภายในงาน Event นั้น ก็ต้องมีการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของบูธ โครงสร้างบูธ สื่อสิ่งพิมพ์ภายในบูธ การจัดบูธเพื่อออกงาน Event ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการตลาดที่หลายๆ ธุรกิจให้ความสนใจ เพราะเป็นอีกช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วันนี้เราจึงมีวิธีดี ๆ ที่จะช่วยแนะนำที่จัดบูธในงาน Event อย่างไรให้ประหยัด

 

1.มีการวางแผนการจัดงานที่แน่นอน

การจัดงานอีเว้นท์ในแต่ละครั้งย่อมมีรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเรื่องของวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะจัดงานนั้น ๆ เป็นหลัก เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่จะช่วยให้แนวทางในการจัดงานอีเว้นท์ตรงกับความต้องการมากที่สุดคือต้องมีการวางแผนการจัดงานที่แน่นอน โดยต้องศึกษาข้อมูลลักษณะของงานที่ต้องการจะจัด จากนั้นนก็ให้ให้ประชุมพูดคุยถึงแนวทางให้ชัดเจน ทุกคนที่ร่วมงานเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

2.มองกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน

การจัดงานอีเว้นท์แต่ละครั้งหลักใหญ่ใจความที่สุดคงหนีไม่พ้นว่าต้องการจัดให้ใครดู เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อที่เวลาจัดงานออกมาจะได้เข้าใจว่ามันครงกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมายมากน้อยขนาดไหน

3.กำหนดงบประมาณที่จะต้องใช้

เรื่องงบประมาณเป็นเรื่องที่การทำอีเว้นท์แต่ละครั้งจำเป็นต้องให้ความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะต่อให้วางแผนออกมาดีเลิศขนาดไหนแต่ถ้าหากงบประมาณมันไม่เพียงพอหรือมันไม่ได้อย่างที่ใจต้องการก็เป็นเรื่องลำบากทีจะทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่คาดเอาไว้ ระหว่างวางแผนจึงควรต้องมีการเช็คเรื่องงบประมาณอยู่ตลอดด้วยเหมือนกัน

4.เลือกวัน เวลา สถานที่ให้เหมาะสม

การจัดงานอีเว้นท์ในแต่ละครั้ง วัน เวลา สถานที่ มักจะเป็นตัวคอยกำหนดรูปแบบของงานด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นจะต้องเลือกวัน เวลา สถานที่ ให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้วางแผนกันในระดับต่อไปว่าควรเลือกจัดงานในลักษณะใด

5.จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมเซ็ตงานทุกอย่างให้ดี

เมื่อวางแผนกันจนครบถ้วนแล้วก็ถึงเวลาในการจัดเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ทั้งเรื่องอุปกรณ์ การเซ็ตงานต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นอย่างที่วางแผนเอาไว้

6.ตรวจตราความเรียบร้อยตลอด

เมื่อถึงเวลางานก็พยายามทำให้งานเป็นไปอย่างที่ได้วางแผนเอาไว้ พยายามตรวจตราความเรียบร้อยให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับงานได้