5 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนออกบูธแสดงสินค้า

5 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนออกบูธแสดงสินค้า

5 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนออกบูธแสดงสินค้า

5 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนออกบูธแสดงสินค้า

5 สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนออกบูธแสดงสินค้ามีอะไรบ้างวันนี้ Geddesign มีข้อมูลดี ๆ มาฝาก

 

1. วางแผนล่วงหน้า

ควรวางแผนก่อนงานจะจัดบูธแสดงสินค้า ในการวางแผนควรจะเสนอ เป้าหมาย และจุดประสงค์ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดที่นำเสนอต้องประกอบด้วย รายชื่อสินค้า, รายละเอียดการบริการในงาน และการขนส่งจัดเก็บ, แนวทางที่จะจัดแสดง, รูปแบบ และการดำเนินงาน รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการขาย, การจัดการ และการตลาด เวลา และสถานที่การประชุม รวมถึงรายชื่อการทำหน้าที่ในบูธ ควรจะวางแผนในหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะไปออกงาน

 

2. เลือกพื้นที่ให้ถูกต้อง

ในหลายกรณีอาจจะไม่ได้ไปดูสถานที่ออกงานจริง จึงสำคัญที่จะเรียนรู้แบบแปลนของงานเพื่อที่จะเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการ และทำให้คุณทำงานได้ดีที่สุดด้วย ในบางทีอาจจะต้องขอแบบแปลนจากสถานที่จัดเองโดยตรงเพื่อที่จะรู้รายละเอียดต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น เช่น ช่องที่แบ่งเอาไว้, ที่ตั้งของลิฟต์, สิ่งกีดขวาง และสิ่งที่สำคัญต่อการออกงานแสดงสินค้าในสถานที่ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด ผู้เข้าร่วมคนอื่นก็มีส่วนในการเลือกพื้นที่เพราะบางบูธบางคนอาจจะเสียงดัง หรือทำอะไรรบกวนที่จะทำให้คุณทำงานได้ยากขึ้น

 

3. ตั้งเป้าหมายผู้เข้าชมของคุณ

กำหนดเป้าหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมเท่าใดที่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้า และใช้จำนวนนี้กำหนดความต้องการพื้นที่, งบประมาณ และการปฎิบัติงานในการออกงานแสดงสินค้า ในงานแสดงสินค้าจะทำให้คุณได้รับคนที่สนใจ และพร้อมที่จะซื้อสินค้า และบริการของคุณทุกคนอยู่แล้ว โดยการตั้งเป้าไปยังข้อมูลพื้นฐานของคนที่มาเดินงานจะทำให้มีโอกาสมากขึ้นในการดึงดูด, พบปะ และพูดคุยเกี่ยวกับสินค้า

 

4. ออกแบบป้ายโฆษณาสื่อต่าง ๆ

ป้าย หรือ งานกราฟฟิก งานแสดงสินค้าของคุณควรคล้ายโฆษณานิตยาสารมากที่สุด หัวข้อ และ เนื้อหาควรจะมองเห็นจากทางเดิน และมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อดีของผลิตภัณฑ์ในประเภทที่จะดึงให้กลุ่มเป้าหมายเข้าบูธ และต้องการที่จะเจรจาธุรกิจ

 

5. การประเมินหลังจากงานแสดงสินค้า

เก็บรวบรวมคำวิจารณ์ และผลตอบรับที่เกี่ยวกับการวางแผน และการดำเนินงานในงานแสดงสินค้าจะทำให้มีประสบการณ์ในการออกงานแสดงสินค้า และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการออกงานแสดงสินค้าในอนาคตจนสามารถประสบความสำเร็จได้ ประสบการณ์ที่เลวร้ายจะเป็นแรงผลักดันที่จะเอาชนะควาท้าทาย และเพิ่มโอกาสที่จะรักษาบริษัทให้อยู่ต่อไปได้ การที่จะประสบความสำเร็จได้ในการออกงานแสดงสินค้าจะขึ้นอยู่กับวิธีการ, ประสบการณ์ต่าง ๆ และความพยายามในการจัดการต่าง ๆ