5 เทคนิคสำหรับการออกแบบบูธให้น่าสนใจ

Booth3
[ultimate_spacer height=”40″]

5 เทคนิคสำหรับการออกแบบบูธให้น่าสนใจ

Booth3

1. การกำหนดเป้าหมายก่อนออกแบบบูธ

ก่อนการออกแบบบูธเริ่มต้นเราควรคำนึงถึงเป้าหมายของการออกแบบบูธก่อนว่าจะ ออกแบบบูธเพื่อการแสดงสินค้า ออกแบบบูธเพื่อการแสดงถึงบริการต่าง ๆ ออกแบบบูธเพื่อการเปิดตัวสินค้า เป็นต้น การกำหนดเป้าหมายก่อนออกแบบบูธ จะช่วยให้เราคำนวณค่าใชจ่ายได้และคำนวณถึงสิ่งที่จะต้องเตรียมและสิ่งที่ต้องจัดทำได้

 

2. การใช้แสงในการแสดงสินค้า

การใช้แสงในการแสดงสินค้าจะทำให้สินค้าและบริการของเราดูเด่นขึ้น แต่การใช้แสงเราต้องคำนวณด้วยว่าแสงไฟแต่ละสีจะเหมาะกับการออกแบบบูธของเราหรือไหม เช่น การออกแบบบูธที่เน้นการดูรายละเอียดของสินค้าควรใช้ไฟสีขาวหรือไฟโทนสว่างเพราะจะช่วยให้สินค้าดูโดดเด่นยิ่งขึ้น  การออกแบบบูธทีเน้นความอบอุ่นหรือสไตล์วินเทจ ควรใช้แสงสีส้มหรือสีโทนอบอุ่นเพราะจะช่วยให้สินค้าหรือบริการน่าสนใจและดึงดูดลูกค้า

 

3. การออกแบบบูธให้เหมาะกับสินค้าและบริการ

การออกแบบบูธให้เหมาะกับสินค้าและบริการจะช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจ เรียนรู้ ถึงสินค้าและบริการของทางร้าน รวมถึงจะช่วยให้คอนเซ็ปต์ของสินค้าอีกด้วย

 

4. การใช้ไม้เป็นฉากหลังหรือพื้นไม้เพิ่มความวินเทจให้กับบูธ

การใช้ไม้เป็นฉากหลังหรือพื้นไม้เพิ่มความวินเทจให้กับบูธ หากสินค้าหรือบริการของคุณต้องการความวินเทจการใช้พื้นไม้หรือฉากหลังด้วยจะสร้างความน่าสนใจให้กับบูธ การออกแบบบูธที่เหมาะกับการใช้พื้นไม้และฉากไม้ เช่น การออกแบบบูธประเภทงานบริการจัดสวน หรือ การออกแบบบูธประเภทสินค้าทางการเกษตร เป็นต้น

 

5. การออกแบบบูธด้วยป้ายไฟหรือป้ายคำอธิบาย

การออกแบบบูธด้วยป้ายไฟหรือป้ายคำอธิบาย จะทำให้ลูกค้ามีความเข้าใจในสินค้าและบริการของทางร้านมากขึ้นรวมไปถึงการ ออกแบบบูธด้วยป้ายไฟหรือป้ายคำอธิบาย ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ในลูกค้ามีความทราบถึงโปรโมชั่นของทางร้าน รวมถึงเป็นการโปรโมทสินค้าอีกด้วย