เคล็ดลับจัด “ บูธเปิดตัวสินค้า ” ให้ได้ใจลูกค้า

รับจัด Event รับจัดบูธแสดงสินค้า รับจัดงาน Organizer2
[ultimate_spacer height=”30″]
[ultimate_spacer height=”30″]
[ultimate_spacer height=”30″]

เคล็ดลับจัด “ บูธเปิดตัวสินค้า ” ให้ได้ใจลูกค้า

รับจัด Event รับจัดบูธแสดงสินค้า รับจัดงาน Organizer2

ในปัจจุบันการทำการตลาดนั้นมีกลากหลายกลวิธี เพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือสินค้า และการจัดบูธแสดงสินค้าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย แต่การจัดบูธเปิดตัวสินค้านั้นก็จะมีกระบวนการและวิธีที่จะทำให้การจัดบูธเปิดตัวสินค้าของเราให้โดดเด่นและน่าสนใจ มาดูเลยว่ามีอะไรบ้าง

 

1.วางแผน

ในขั้นตอนแรกของการที่เราคิดที่จะจัดบูธเปิดตัวสินค้า เราต้องวางแผนและขั้นตอนในการจัดงาน ว่าเราจะออกแบบบูธเปิดตัวสินค้าให้มีลักษณะออกมาแบบไหนให้เข้ากับสินค้าที่เราต้องการที่จะจัดแสดง

 

 

2.กำหนดวัตถุประสงค์

เราต้องรู้ว่าสินค้าและบริการของเรามีจุดเด่นหรือความโดดเด่นอย่างไร และมีแผนที่จะโปรโมทด้วยสื่อแบบไหนบ้าง และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก็ต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของสินค้า

 

 

3.สร้างเรื่องราวภายในบูธให้มีความน่าสนใจ

ในปัจจุบันสื่อที่สื่อสารได้ดีและน่าสนใจมากที่สุดก็คือการทำวิดีโอเป็นสื่อในการโปรโมทสินค้า ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับบูธต่าง ๆ ก็แค่ผ่าน ๆ เพราะฉะนั้น การทำวิดีโอเป็นสื่อโปรโมทที่ดีในการที่จะทำให้ผู้บริโภคสนใจสินค้าของเรา เราก็ควรที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากในการทำวิดีโออย่างมาก เพื่อดึงดูดลูกค้า

 

 

4.จำนวนสินค้าที่เหมาะสม

ในครั้งแรกของการจัดบูธเปิดตัวสินค้า เราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือไม่ เราควรผลิตสินค้าในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการจัดบูธเปิดตัวสินค้า ในช่วงแรก ๆ ไม่ควรผลิตสินค้าในปริมาณมากเกินไป

 

 

5.มีส่วนลดให้ และมรของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ แจก

การจัดบูธเปิดตัวสินค้า ถ้าจะทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ของเราได้ตั้งแต่ครั้งแรก ทางบูธก็ควรที่จะมีกิจกรรม มอบรางวัล ส่วนลด หรือคูปองต่าง ๆ ให้กับลูกค้าและผู้ที่เข้ามาชมภายในบูธของเรา เพราะนอกจากเป็นการแนะนำแบรนด์แล้วยังเป็นการขยายฐานลูกค้าอีกด้วย

 

 

6.เปิดตัวสินค้าให้เหมาะสมกับช่วงเวลา

ช่วงเวลาที่จัดบูธเปิดตัวสินค้า ต้องเหมาะสมกับสินค้าและบริการ เพราะการที่เราจัดบูธเปิดตัวสินค้า ถ้าเราจัดให้เหมาะสมกับช่วงเวลา จะช่วยบอกได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จ หรือ ล้มเหลว

 

 

7.คาดการณ์ล่วงหน้า

นอกจากเราจะวางแผนทุกขั้นตอนแล้ว เราต้องคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า โดยเฉพาะปัญญาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ฝนตก การจราจรติดขัน การปิดถนน เพราะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจริง เราก็ควรพร้อมแก้ไขได้ทัน

 

 

8.คุณภาพของสินค้า

การว่างจำหน่ายสินค้า เราต้องแน่ใจว่าสินค้าของเรานั้นดีจริง การเปิดตัวสินค้าให้ประสบความสำเร็จ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าของสินค้าต้องมีการพิจารณาและวางแผนเป็นอย่างดี ทั้งก่อนงาน ระหว่างงาน และหลังงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างการจดจำให้กับแบรนด์สินค้า